סטודיו 5
מרכז ענאנה

Studio 5
The Ananeh Centerמרכז הפעילות של ״מרכז ענאנה״ המשמש סטודיו עבודה, משרד, מקום מפגש וחלל תצוגה המתחלפים לפי הצורך.י


https://www.instagram.com/ananeh.einyael/
Studio 5 is the nerve center of Ananeh – a work studio / office / meeting place / and display venue for temporary art exhibitions, as needed.