סטודיו 5
מרכז ענאנה

Studio 5
The Ananeh Centerבשנת 2017 חברנו שני אוצרים-אמנים, יהודית שלוסברג יוגב ויצחק מזרחי, כשותפים המבקשים לבסס תהליכי עבודה אוצרותיים החוקרים את היחסים בין טבע, עיר ואמנות עכשווית ומתחברים למגמות מובילות בעולם העוסקות בחזרה לטבע כקרקע פורייה ליצירת תרבות חדשה


לאורך השנים  פיתחנו פרקטיקות ליצירת עבודות מקור בטבע, תוך הנעת תהליכי מחקר בשיתוף אמנים, העושים שימוש במרחב העיר, בחיבור בין היסטוריה מקומית לאמנות עכשווית תוך יחס עמוק למקום. בסופם של תהליכי המחקר נוצרות עבודות אמנות ייחודיות site spcific למרחבי חוץ בעיר, ביניהם:  גג, מערה, חורשה, מגדל, מעיין, פסיפס הסטורי ועוד


אנו עוסקים בפיתוח תהליכי עבודה אוצרותיים אלו, תוך התבססות קבועה באתר הארכיאולוגי עין יעל בירושלים

In 2017, brought together two artist-curators, Judith Schlossberg Yogev and Yitzhak Mizrahi, as partners seeking to establish curatorial work processes that explore the relationship between nature, city and contemporary art and connect with leading trends in the world that deal with returning to nature as a fertile ground for the creation of a new culture.

Over the years, we have developed practices for creating original works in nature, while motivating research processes in collaboration with artists, who make use of the city space, connecting local history with contemporary art with a deep relationship to the place. At the end of the research processes, unique site-specific works of art are created for outdoor spaces in the city, including: a roof, a cave, a grove, a tower, a spring, a historical mosaic, and more.

We are engaged in the development of these curatorial work processes, while permanently establishing ourselves at the Ein Yael archaeological site in Jerusalem