מרכז עָנָאנֶה

אמנות עכשווית, טבע ומחקר בעין יעל

The Ananeh Center

Art, Nature And Research, Ein Yael

ענאנה הוא מרכז אמנות באתר הארכיאולוגי עין יעל שבמערב ירושלים. האתר, בקצה נחל רפאים, קרוב לעיר אך לגמרי בחיק הטבע ובו 60 דונם של שטח חקלאי קדום, שרידים ארכיאולוגיים מהתקופה הרומית, טרסות אבן, בוסתני עצים, מעיין, ניקבה, ציפורים ושקט. מרכז ענאנה חוקר את נקודות ההשקה בין טבע לאמנות עכשווית, מבקש לספק מענה לצורך ההולך וגדל במרחבי חיים ירוקים ומתחבר למגמות מובילות בעולם העוסקות בחזרה לטבע כקרקע פוריה ליצירת תרבות חדשה
The Ananeh Center is a new art center being established in the Ein Yael site, located on the periphery of Jerusalem’s Malha neighborhood, at the edge of Nahal Refaim, near the city but in the heart of nature. The Center, comprising an archaeological site with Roman ruins, stretches over 60 dunams (approx. 15 acres) of ancient agriculture with terraces, fruit gardens of trees, pools and a flowing spring, and archaeological ruins. The Ananeh Center is the study site for the interfaces between nature and contemporary art, seeking to provide a response to the increasing need for green habitats, connected with leading worldwide trends engaged in back to nature as the fruitful ground for creating a new culture.

ענאנה הינו מרחב תרבות חדשני בלב טבע ירושלמי עתיק, המבסס אמנות עכשווית בחלקת אדמה מקומית, המחבר בין טבע לעיר ומנסח שפה חדשה של יצירה ותצוגה בחללי טבע ייחודיים תחת כיפת השמים. המרכז מהווה בית ליוצרים המשלבים מלאכות מסורתיות וטכנולוגיות חדשות ומקום למעגל שותפים מקומי ובינלאומי, ליצירת שיח תרבותי חדש אודות יחסי האדם והטבע 

למרכז שלושה ענפים: סדנאות ענאנה - חללי עבודה לאמנים, ענאנה גן שבילים - מרחב תצוגה לאמנות עכשווית בטבע, ענאנה רזידנסי - מרחב לאירוח אמנים בטבע

מרכז ענאנה מבקש לאפשר לאמנים, לחוקרים, לאנשי רוח ולקהל הרחב לצאת לטבע, לשאוף אוויר ליצור ולצלול לתוך חוויות אמנות רב חושיות על העצים או תחת שמים זרועי כוכבים


בשנת 2017 חברנו שני אוצרים-אמנים, יהודית שלוסברג יוגב ויצחק מזרחי, כשותפים המבקשים לבסס תהליכי עבודה אוצרותיים החוקרים את היחסים בין טבע, עיר ואמנות עכשווית ומתחברים למגמות מובילות בעולם העוסקות בחזרה לטבע כקרקע פורייה ליצירת תרבות חדשה

לאורך השנים  פיתחנו פרקטיקות ליצירת עבודות מקור בטבע, תוך הנעת תהליכי מחקר בשיתוף אמנים, העושים שימוש במרחב העיר, בחיבור בין היסטוריה מקומית לאמנות עכשווית תוך יחס עמוק למקום. בסופם של תהליכי המחקר נוצרות עבודות אמנות ייחודיות site spcific למרחבי חוץ בעיר, ביניהם:  גג, מערה, חורשה, מגדל, מעיין, פסיפס הסטורי ועוד

אנו עוסקים בפיתוח תהליכי עבודה אוצרותיים אלו, תוך התבססות קבועה באתר הארכיאולוגי עין יעל בירושלי
In 2017, brought together two artist-curators, Judith Schlossberg Yogev and Yitzhak Mizrahi, as partners seeking to establish curatorial work processes that explore the relationship between nature, city and contemporary art and connect with leading trends in the world that deal with returning to nature as a fertile ground for the creation of a new culture.

Over the years, we have developed practices for creating original works in nature, while motivating research processes in collaboration with artists, who make use of the city space, connecting local history with contemporary art with a deep relationship to the place. At the end of the research processes, unique site-specific works of art are created for outdoor spaces in the city, including: a roof, a cave, a grove, a tower, a spring, a historical mosaic, and more.

We are engaged in the development of these curatorial work processes, while permanently establishing ourselves at the Ein Yael archaeological site in Jerusalem
EMAIL       EIN YAEL       MAPS