Ananeh Center         Ananeh’s Garden of Paths         Ananeh Studios         Ananeh Residency         Ananeh Center tours


     
בפאתי שכונת מלחה בירושלים, ליד תחנת הרכבת ובלב אתר ארכיאולוגי מהתקופה הרומית, נמצא אתר עין יעל. 60 דונם של שטח חקלאי קדום ובו טרסות, בוסתנים, בריכות מעיין, וילה רומית ושלל שרידים ארכיאולוגיים. "עין יעל" הוקם בשנת 1989  כמוזיאון פעיל למלאכות קדומות. כיום מתחדש המקום כמרכז טבע-תרבות חדש בירושלים

מרכז עָנָאנֶה
ענאנה הוא מרכז אמנות חדש באתר שמטרתו לבסס מרכז חדשני לאמנות עכשווית בירושלים, המחבר בין טבע לעיר ומנסח שפה חדשה של יצירה ותצוגה בחללי טבע ייחודיים ותחת כיפת השמים. להוות בית ליוצרים המשלבים מלאכות מסורתיות וטכנולוגיות חדשות ולמעגל שותפים מקומי ובינלאומי ליצירת שיח תרבותי חדש אודות יחסי האדם והטבע

תוכניות רזידנסי בענאנה
מסלול תוכניות הרזידנסי של מרכז ענאנה עתיד לארח במרכז החל מ-2023 אמנים מהארץ ומהעולם לשהות, מחקר, מפגש ובנייה, מתוך שאיפה לכונן מרכז אמנות יחיד מסוגו בארץ שהמתארחים בו שותפים לבנייתו. אמני הרזידנסי יקבלו מקום עבודה ומגורים (זמניים) בתוך המרחב הטבעי העצום ובתמורה ייצרו תוכן חי ומתחדש במקום


באביב 2022 תפתח במרכז תוכנית הרזידנסי הראשונה, שתארח באתר מספר אמנים-בנאים לתהליך תכנון ייחודיובנייה של  2 בקתות אירוח, תחת הקונספט "בית על עץ". במסגרת התוכנית נדון במושג האירוח. נבקש לגבש תוך כדי מחקר של מרחב העבודה הטבעי, של ההיסטוריה הקדומה של האתר ושל מטרותיו העתידיות של מרכז האמנות – את מכלול התנאים האופטימליים לאירוח אמנים וליצירת סביבת עבודה יצירתית.  כתוצאה מהמפגש ומהשיחה המשותפת יתכננו האמנים ויבנו בפועל ועל בסיס מבנים קיימים, שתי בקתות מגורים שישמשו את אמני תוכניות הרזידנסי הבאות


אמנים/בנאים/מעצבים בעלי נסיון בתכנון ובנייה - נשמח מאוד שתגישו מועמדותכם

: מבנה התוכנית
 : התוכנית תתחלק לשני שלבים
מספר מפגשי העשרה והשראה לאורך חודש יולי
שיפוץ בפועל - בין החודשים ספטמבר לדצמבר (גמיש)


: לו"ז  
הגשת הצעות לקול קורא : 25.4-
מפגשי השראה קבוצתיים במהלך יולי  4 מועדים - יקבעו בתיאום עם המשתתפים -
תחילת עבודה בפועל: ספטמבר -

?מה מגישים   
ביוגרפיה מקוצרת  עד 250 מילה-
קורות חיים מלאים-
pdf תיק עבודות ובו עד 10 עבודות במסמך, קובץ לא יעלה על 25 מג"ב-
פסקה מדוע אני מעוניין בתוכנית -

 : תהליך הקבלה  
מתוך ההגשות ייבחרו מס׳ אמנים שיעברו לשלב שני. הללו יוזמנו לסיור במקום, בסופו יגיש תוכנית רעיונית והערכה תקציבית למימושה
ההצעה הנבחרת תמומן במלואה כולל שכר, והמשתתף יזכה בליווי אמנותי והפקתי על ידי צוות המרכזאת החומרים יש לשלוח למייל   
  ananeh.einyael@gmail.com   
עד לתאריך 25.4.2022   
  
 .הפרויקט מתקיים בתמיכת הקרן לירושלים ומפעל הפיס